ภาษา

การรวบรวม - ที่ตั้งและลิงค์

สำหรับการยืนยันสถานที่และเวลาของการนมัสการของเรา กรุณาติดต่อสำนักงานของโบสถ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนการมาเยี่ยมเราของคุณ

New Apostlic Church International

http://www.nak.org

 

New Apostolic Church Philippine

http://nac-philippines.org/

 

New Apostolic Church Japan

http://www.nac-japan.org/

 

New Apostolic Church Malaysia

http://www.nac-malaysia.org

 

New Apostolic Church in Singapore

http://www.nac-singapore.org

 

New Apostolic Church in Taiwan

http://www.nac-taiwan.org

 

New Apostolic Church in Korea

http://www.nac-korea.org