ภาษา

ชียงใหม่

เลขที่ 2 ถนน ธนุษย์พงษ์ ซอย 11
ตำบล หนองป่าครั่ง อำเภอ เมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50000

นมัสการ วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น.

แผนที่ี่ | พิมพ PDF